miad733字幕

miad733字幕

故血痹之在经络脏腑深曲之处者,非抵当辈断不为功,而误用硝、黄、牵牛、巴豆,直行破气,是诛伐无过矣。要之,此四病者,虽有病机病体之不同,而吾有一言以该之,归于调肝也。

(如性情为内,官禄为外;本身为内,他人为外之两寸主早年,两关主中年,两尺主末年。 秦产甘润,川产辛劣。

或邪气由脏腑而溢于本经,或脏腑不足,以致经气不充,而邪气乘虚中之也。即如逾垣上屋,骂詈不避亲疏,皆胃实以致胆横也。

正虚于内,其脉摇摆,在于脉之返而去,是必元气脱根,内吸无力,故气不能深稳也。夫气急者,气不得出也,哮之微者,非喘也。

推其本原,大率是体质强壮,气血本浊,加以湿邪深渍,原籍肝脾正气以嘘吸而疏发之,而乃劳以房室,抑以忧思,久之肝脾正气内陷,不能疏发,而寒湿遂乘虚滞入肝脾之体矣。厥之病,气实而血虚;癫之病,血实而气虚。

药力亦复不能直达其处,何者?药力不过鼓正气以攻邪。然由拙解以绎经文,自觉经文别有意味,且有实用也。

Leave a Reply