av asian

av asian

又方炙故麻履底按令入,频按令入,永瘥。无黍米,即粟米,粳米亦可。

卒无甑者,于岸侧削地如甑,空下如灶,烧令暖,以死人着上。 当欲令如饱中饥,饥中饱耳。

捣马齿苋一握,取汁饮,以滓敷上。郁李仁二十枚蒸末,服之立下。

治虚劳,下焦虚冷不甚渴,小便数者,有人参、当归各二两。不痛久疮,时愈新疮、迟愈、疥、痒疮、头秃者,皆即愈生发。

第五足下平满伤肾。 此得之饮流水,中有蜂毒不去,其根在脾。

味伤形,气伤精。又取灯盏残油灌疮口,皆禁又方用韭根一握,故梳二枚,水二升,煮取一升,顿服。

Leave a Reply